Zavičajna etnografska zbirka Kornić

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

18:00 – 18:15 Otvorenje izložbe Glazbeni zapisi otoka Krka

18:15 – 18:45 Predavanje dr. Tvrtko Zebec: Sopci i tanci

18:45 – 19:15 Predavanje Ivan Pavačić Jecalićev: Sopci otoka Krka

19:15 – 19:45 Radionica Darko Dujmović: Kruh od sopca

19:45 – 20:15 Predavanje Marijan Orlić: Kako se delaju sopele

20:15 – 20:30 Predavanje Ivan Kraljić: Kako se delaju piski

20:30 – 21:00 Nastup Tanci, polke i mažurke


Sadržaj i oblikovanje programa: Zavičajna etnografska zbirka Kornić

Zavičajna etnografska zbirka Kornić

Kamenica 16, Kornić

Krk

Primorsko-goranska

18:00 - 21:00h

091 5093 781

kcs-kornic@cakavskisabor.hr

79