Udruga Kovan

Udruga Kovan - PROGRAM


18:00 - 19:00 h
Crkvena glazba kroz stoljeća / PREDAVANJE

Predavanje Domagoja Šlata, prof. glazbene kulture na temu "Crkvena glazba kroz stoljeća". Prezentacija popraćena glazbenim odlomcima s nosača zvuka.

19:00 - 20:00 h
Duhovna glazba i pučki crkveni napjevi / GLAZBENI PROGRAM

Duhovna glazba u izvođenju skupina El Shadai i pučki crkveni napjevi u izvođenju ženske pjevačke grupe Erdeljke

20:00 - 22:00 h
Prikaz knjiga i časopisa na temu crkvene glazbe / IZLOŽBA

Prikaz knjiga i časopisa na temu crkvene glazbe iz knjižničnog fundusa Župe i Udruge Kovan

Sadržaj i oblikovanje programa: Udruga Kovan

Udruga Kovan

Generalski Stol 44

Generalski Stol

Karlovačka

18:00 - 22:00h

0917217274

udruga.kovan@gmail.com

88