Udruga Bolji Kloštar

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Župa Uznesenja BDM Kloštar Ivanić i udruga Bolji Kloštar iz Kloštar Ivanića i ove će godine otvoriti vrata riznice i pinakoteke franjevačkog samostana  te crkve sv. Marije prigodom manifestacije Noći muzeja.  Prvi dio programa održat će se u crkvi Sv. Marije u Kloštar Ivaniću. Nakon svete mise publici će se kratkim predavanjem predstaviti važnost crkvene glazbe u liturgiji s posebnim osvrtom na orgulje crkve Sv. Marije koje je početkom 19. stoljeća izradio zagrebački graditelj Pavao Pumpp. Orgulje će se ovom prigodom i svirati, a stručno vodstvo riznicom i pinakotekom bit će kontinuirano organizirano.

Drugi dio programa održat će se u Pučkom domu Kloštar Ivanić. Bogatstvo glazbene baštine Kloštar Ivanića predstavit će se izložbom, te koncertom KUDa Kloštar, KUDa Obreška i Limene glazbe.

Dječja igraonica Animino održat će glazbenu radionicu za djecu.

Udruga Bolji Kloštar - PROGRAM


18:00 - 18:30 h
Misno slavlje / OSTALO

Župna crkva Sv. Marije

18:30 - 19:00 h
Crkvena glazba i liturgija / PREDAVANJE

U župnoj crkvi Sv. Marije predavanjem će se predstaviti važnost crkvene glazbe u liturgiji, s posebnim osvrtom na orgulje iz župne crkve s početka 19. stoljeća.

19:00 - 19:30 h
Instrumental na orguljama / GLAZBENI PROGRAM

Nakon predavanja svirat će se na crkvenim orguljama iz 19. stoljeća.

19:00 - 01:00 h
Riznica i pinakoteka franjevačkog samostana i župe u Kloštar Ivaniću /

Razgled riznice i pinakoteke uz stručno vodstvo kontinuirano od 19:00 do 01:00 sat.

20:00 - h
Glazbena baština Kloštar Ivanića / IZLOŽBA

Izložbom će se predstaviti djelovanje KUD-a Kloštar, KUD-a Obreška i Limene glazbe DVD-a Kloštar Ivanić.

20:30 - 21:30 h
Nastup KUD-ova i Limene glazbe DVDa Kloštar Ivanić / KONCERT

Koncertom će sudionici predstaviti glazbenu baštinu Kloštar Ivanića.

18:00 - 22:00 h
Dječja glazbena radionica / RADIONICA

Dječja igraonica Animino iz Kloštra Ivanića održat će glazbenu radionicu za djecu.

Sadržaj i oblikovanje programa: Udruga Bolji Kloštar

Udruga Bolji Kloštar

Kloštar Ivanić

Zagrebačka

18:00 - 01:00h

180