SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, Sveučilišna knjižnica

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Za Noć muzeja Sveučilišna knjižnica će prirediti programe na 3 lokacije (Spomen-soba Antonia Smareglije, Mornarička knjižnica, Spomen-soba Mije Mirkovića).

U Spomen-sobi pulskog skladatelja A. Smareglije (Augustov prolaz 3) održat će se 3 koncerta studenata Muzičke akademije u Puli: studenata Solo pjevanja (19:00 i 20:00 h) i studenata klasične harmonike (21:00 h)

U Mornaričkoj knjižnici / K.u.k. Marinebibliothek (registriranom spomeniku kulture RH) u Domu hrvatskih branitelja (Leharova 1, 1. kat) posjetitelji će moći razgledati knjižnicu i izložbu o sportovima kojima su se pripadnici c. i kr. Mornarice bavili u Puli te izložbu o Carskoj i kraljevskoj mornarici u Puli (u prizemlju)

U Sveučilišnoj knjižnici (Herkulov prolaz 1) posjetitelji će uz stručno vodstvo moći razgledati Spomen-sobu književnika Mije Mirkovića (Mate Balote) (2. kat) te prigodnu izložbu starih knjiga o sportu (1. kat).

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, Sveučilišna knjižnica - PROGRAM


19:00 - 19:45
Spomen-soba A. Smareglie / KONCERT

U Spomen-sobi A. Smareglie (Augustov prolaz 3) održat će se tri koncerta studenata Muzičke akademije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli: 19:00-19:30 Koncert studenata Solo pjevanja - mentorica doc. art. Marija Kuhar Šoša 20:00-20:30 Koncert studenata klasične harmonike - mentori: Ivan Šverko, v.as, doc. art. D. Košmerl 21:00-21:30 Koncert studenata klasične harmonike - mentor doc. art. Dražen Košmerl Nakon toga posjetitelji će uz stručno vodstvo moći razgledati Spomen-sobu.

18:00 - 01:00
izložba o c. i kr. Mornarici u Puli / IZLOŽBA

U Mornaričkoj knjižnici (knjižnici c. i kr. Mornarice) u Domu hrvatskih branitelja (Leharova 1, 1. kat) posjetitelji će moći razgledati knjižnicu i izložbu o Carskoj i kraljevskoj mornarici u Puli i o sportovima kojima su se pripadnici c. i kr. Mornarice bavili u Puli

18:00 - 01:00
Spomen-soba M.Mirkovića / STRUČNO VODSTVO

u Sveučilišnoj knjižnici (Herkulov prolaz 1) posjetitelji će moći razgledati Spomen-sobu književnika Mije Mirkovića (Mate Balote)(2. kat) te prigodnu izložbu starih knjiga o sportu (1. kat)

Sadržaj i oblikovanje programa: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, Sveučilišna knjižnica

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, Sveučilišna knjižnica

Herkulov prolaz 1

Pula

Istarska

18:00 - 01:00h

052 213 888

skpu@unipu.hr

0