PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB - PROGRAM


18:00 - 21:00
Izložba etnografske zbirke Udruge Komin i radionice / IZLOŽBA

U prostoru Udruge Komin izloženi su različiti uporabni predmeti koji ilustriraju nekadašnji način života na selu: kućanske potrepštine, alati, tkalački stan, narodna nošnja, rekonstrukcije ognjišta i spavaće sobe... (prostor Udruge Komin).

18:00 - 20:00
Razgled samostana sv. Bernardina Sijenskog / IZLOŽBA

Samostan sv. Bernardina Sijenskog čuva brojne predmete uporabne i umjetničke vrijednosti koje franjevci tog samostana stoljećima brižno prikupljaju. Ti predmeti danas čine bogat fundus muzeja organiziran u raznorodne zbirke. Ondje se može pogledati arheološka zbirka, zbirka numizmatike, zbirka inkunabula, etnografska zbirka, zbirka sakralne umjetnosti... Unutar samostanskog kompleksa nalaze se i samostanska knjižnica i arhiv te Galerija Testen.

18:00 - 21:00
Izložba gradskog lapidarija / IZLOŽBA

U crkvi sv. Kristofora nalazi se gradski lapidarij sa zbirkom kamenih spomenika. Među spomenicima prevladavaju ulomci dekorativne arhitektonske plastike, kamene opreme interijera crkava te stambene arhitekture iz razdoblja od 2. st. do početka 18. st.

18:00 - 20:00
Izložba riznice nekadašnje katedrale / IZLOŽBA

Vrijedan liturgijski inventar nekadašnje rapske katedrale prezentiran je u njezinoj riznici, obnovljenom i uređenom prostoru pod sakristijom crkve. Ondje se mogu vidjeti relikvijari, raspela, monstrance, liturgijsko posuđe... Među njima svakako valja istaknuti romanički moćnik za glavu sv. Kristofora.

Sadržaj i oblikovanje programa: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB

Bobotine 1/A, 51280

Rab

Primorsko-goranska

18:00 - 21:00h

0913684004

leonardo.beg@ucilisterab.hr

0