Pučko otvoreno učilište Dugo Selo

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Izložba sportskih trofeja i fotografija najdugovječnijeg i najtrofejnijeg dugoselskog sportaša Zvonimira Šoka, izložba skulptura akademske kiparice Tanje Vujasinović i prigodni sportski program u Gradskoj sportskoj dvorani Dugo Selo.

Ukupni naziv događanje je “Šok za Dugo Selo”!

 

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo - PROGRAM


-
Izložba sportskih trofeja najtrofejnijeg i najdugovječnijeg dugoselskog sportaša Zvonimira Šoka pod nazivom "Šok za Dugo Selo" , izložba skulptura Tanje Vujasninović, ak. kiparice te prigodni sportski program / IZLOŽBA

Sadržaj i oblikovanje programa: Pučko otvoreno učilište Dugo Selo

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo

Dugo Selo, Josipa Zorića 21a

Dugo Selo

Zagrebačka

18:00 - 24:00h

01 2753 419

urednistvo@dugoselska-kronika.hr

0