Pomorski i povijesni muzej Hrv. prim. Ri

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

U Noć muzeja 2017. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka te njegove dislocirane zbirke u Lipi i Kastvu predstavit će raznovrstan program – od izložbi i koncerata do predstavljanja autohtonih jela Kastavštine. Naglasak će biti na glazbi koja je i osnovna tema manifestacije.

Pomorski i povijesni muzej Hrv. prim. Ri - PROGRAM


18:30 - 19:00 h
Kresnikova noć / KONCERT

Pod nazivom :"Kresnikova noć" učenici Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova održat će koncerte na violinama iz muzejske Zbirke dr. Franje Kresnika, sušačkog liječnika i poznatog graditelja violina. Koncerti će se održavati u 18:30, 19:30 i 20:30 sati.

19:00 - 19:30 h
Kako nastaje violina / RADIONICA

U sklopu predstavljanja Zbirke dr. Franje Kresnika održavat će se i radionice o gradnji violina koje će voditi Silvio Rebić, graditelj violina školovan u Cremoni.

18:00 - 01:00 h
Sjećanje na ljeto, autor: Ivo Vičić / IZLOŽBA

Zvučna izložba Sjećanje na ljeto sastoji se od više zvučnih instalacija/kompozicija koje se reproduciraju u različitim muzejskim prostorima, nadopunjuju i grade cjelovitu zvučnu priču. Zastupljeni su zvukovi prirodnog okruženja mora: zvukovi plaža, oblutaka koje valovi kotrljaju po morskome žalu ili na ulazu u malu morsku pećinu, zvukovi valova, škrapa, galebova, ali i različitih intonacija mora pod jugom ili burom. Zvukovima prirodnog okruženja suprotstavljeni su zvukovi mora u urbanom, industrijskom okruženju našega grada, zvukovi luke i lučkih postrojenja, brodova u plovidbi ili vezanih za bove, barki i drugih tipičnih zvukova takvoga okruženja.

18:00 - 21:00 h
Tradicijska glazbala / GLAZBENI PROGRAM

U Memorijalnom centru Lipa pamti, dislociranom postavu Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka bit će predstavljeni tradicijski glazbeni instrumenti iz fundusa muzeja - sopile, mih, cindra, vidalice i dječje sviralea te dokumentarni film "Anostru svirač Rado / Naš svirač Rado" autora Roberta Doričića. Film je snimljen u sklopu projekta "Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika". U glazbenom dijelu programa, od 18 do 19:30 sati nastupit će Rado Dorčić i Žejanski kantaduri, Niko Poles i dječji harmonikaški orkestar, Glazbeni sastav Vatreni dečki te Ženska klapa Rožice.

18:00 - 21:00 h
Za prste polizat' / IZLOŽBA

U Muzejskoj zbirci Kastavštine bit će otvorena izložba "Za prste polizat'" koja će predstaviti muzejske predmete vezane uz spravljanje hrane i slastica, ali i neka autohtona jela Kastavštine. U sklopu izložbe polaznici Dječjeg vrtića Vladimir Nazor iz Kastva, predstavit će igru "Maneštrica" te stare recepte svojih baka, a učenici glazbenog odjeljenja OŠ Milan Brozović iz Kastva glazbenim će nastupom sudjelovati u Noći muzeja.

Sadržaj i oblikovanje programa: Pomorski i povijesni muzej Hrv. prim. Ri

Pomorski i povijesni muzej Hrv. prim. Ri

Muzejski trg 1

Rijeka

Primorsko-goranska

18:00 - 01:00h

+385 51 213578, 553666

info@ppmhp.hr

Pomorski i povijesni muzej Hrv. prim. 01h: 4300