Narodni muzej Labin

Narodni muzej Labin - PROGRAM


20:00 - 01:00
Sport u Labinskoj komuni / IZLOŽBA

U Gradskoj galeriji Labin u 20:00 h otvara se dokumentarna izložba "Sport u Labinskoj komuni", posvećena sportu Labinštine. Lokalne novine pod nazivom „Labinska komuna“ tiskale su se od 1976. do 1997. godine. Novine su pokrivale sve važne događaje iz političkog, gospodarskog, kulturnog i sportskog života na Labinštini. Labinska komuna kao medij zadovoljavala je sve temelje modernog informiranja, građani su bili na vrijeme informirani o bitnim događajima, novina je bila omiljena među građanima Labinštine, te se sa nestrpljenjem iščekivao svaki novi broj. Izložba „Sport u Labinskoj komuni“ bavi se većim i manjim uspjesima i podvizima labinskih sportskih klubova i individualnih sportaša u razdoblju od 1976. do 1993. g, do kojeg broja su digitalizirane. Uz sportske uspjehe dan je i prikaz razvoja sportske infrastrukture na području bivše Općine Labin. Navedena izložba sportske uspjehe Labinštine prati isključivo kroz sferu Labinske komune i njenih novinara koji su se bavili sportskom tematikom. Razdoblja do 1976. i nakon 1993. nisu obrađena.

20:30 - 01:00
Josip Diminić, "Povratak korijenima" / IZLOŽBA

U 20:30 sati u Narodnom muzeju Labin otvara se samostalna izložba crteža Josipa Diminića pod nazivom "Povratak korijenima". Crtački opus Josipa Diminića oduvijek je bio u drugome planu. Iako je Diminić po obrazovanju slikar, najpoznatiji kao kipar i gotovo cijeli život posvećen kamenu, crtežima se sam autor vraća korijenima i zavičaju. Cilj izložbe je prikazati stvaralački presjek Diminićevih crteža kroz posljednjih 50-ak godina aktivnoga stvaranja. Josip Diminić rođen je u Sv. Lovreču Labinskom (Diminići) 1937. godine. U Zagrebu je pohađao petogodišnju Školu primijenjenih umjetnosti nakon koje se upisuje na Akademiju likovnih umjetnosti. Diplomirao je slikarstvo u klasi prof. Marina Tartaglie 1963. godine. Godine 1970. imenovan je tajnikom Stručnog savjeta Mediteranskoga kiparskog simpozija u Dubrovi kod Labina, koji je osnovan 1969. godine, te ubrzo postao respektabilna međunarodna manifestacija, a danas ima sve uvjete da postane i prvi muzej suvremenog kiparstva na otvorenome. Kao kipar imao je više od 80 samostalnih i oko 250 skupnih izložaba. Ilustrirao je nekoliko zapaženih knjiga istaknutih hrvatskih pjesnika, a autor je i 11 grafičkih mapa. Od 1975. do 1984. bio je član reprezentativne grupe autora Galerije Forum u Zagrebu. Neprestano istražuje i stvara, te je do sada ostvario preko 100 samostalnih izložbi, te više od 300 skupnih. Živi i radi u Labinu i Diminićima kod Labina.

Sadržaj i oblikovanje programa: Narodni muzej Labin

Narodni muzej Labin

Ulica 1. maja 6

Labin

Istarska

20:00 - 01:00h

052 852 477

vedran.kos@pu.t-com.hr

0