Muzej Staroga Grada

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

19:00h – otvaranje izložbe 140 godina starogrojske mužike
20:00h – prigodni koncert u kojem će sudjelovati i Hrvatska gradska glazba Stari Grad


Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Staroga Grada

Muzej Staroga Grada

Braće Biankini 4

Stari Grad

Splitsko-dalmatinska

19:00 - 00:00h

021 766 324

muzej.staroga.grada@st.t-com.hr

0