Muzej grada Umaga- Museo Civico di Umago

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

19:00- 20:15

Vodstvo, kulturno turistički đir po Umagu, IDEMO U ĐIR! FACCIAMO UN GIRO!

Biljana Bojić, Dean Brhan, Barbara Crnobori, Ivana Lučić

Početak ispred župne crkve Uznesenju Blažene Djevice Marije i sv. Pelegrina

20:15

Tradicionalni ples i glazba, Nino Zacchigna i plesna skupina “Zvjezdice 50 +” (kreativno–rekreativna sekcija POU Umag)

20:45

Izložba, Crtice iz glazbene povijesti Umaga, u Muzeju. (Biljana Bojić, Barbara Crnobori, Anika Mijanović)

Izložba, Patina Vremenaponovo postavljena, povijest Muzeja grada Umaga (Biljana Bojić, Branka Milošević)

Glazbena vitrina Alke Vuice

21:15

Vokalna skupina Istravaganti, dirigent Sergio Bernich

Glazbena slušaonica, Vladimir Brajan

Prodaja muzejski suvenira


Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej grada Umaga- Museo Civico di Umago

Muzej grada Umaga- Museo Civico di Umago

Trg sv. Martina 1.

Umag

Istarska

19:00 - h

098 225 892

muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr

150