Muzej Grada Rovinja-Rovigno

Muzej Grada Rovinja-Rovigno - PROGRAM


18:00 - 23:00
Kultursport – Sportska baština Rovinja, prikupljanje muzejskih predmeta / Cultusport – Patrimonio sportivo di Rovigno, raccolta di oggetti museali / PREDSTAVLJANJE

19:30 - 20:00
Dario Sošić, Stalni postav Zbirke suvremene umjetnosti, predstavljanje kataloga / Esposizione permanente della Collezione di arte contemporanea, presentazione del catalogo / PREDSTAVLJANJE

20:00 - 20:30
Damir Matošević, Nove tehnologije i arheološka istraživanja u Rovinju / Nuove tecnologie e ricerca archeologica a Rovigno / PREDAVANJE

18:00 - 23:00
Štovanje - Predmeti pučke pobožnosti Rovinja / Devozione - Oggetti di pietà popolare di Rovigno / IZLOŽBA

20:30 - 21:30
Praćenje polufinalne utakmice EP-a u rukometu / Seguite con noi la semifinale del CE di pallamno / PROJEKCIJA

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Grada Rovinja-Rovigno

Muzej Grada Rovinja-Rovigno

Trg maršala Tita 11, 52210 Rovinj-Rovigno

Rovinj

Istarska

18:00 - 23:00h

052-816-720

info@muzej-rovinj.hr

0