Muzej Grada Đurđevca

Muzej Grada Đurđevca - PROGRAM


19:00 - 20:00
Đurđevački sport kroz povijest / IZLOŽBA

20:00 - 21:00
Povijest sporta u Đurđevcu / PREDAVANJE

Predavanje uz fotoprojekciju o povijesti sporta u Đurđevcu. Predavač: Vladimir Miholek

21:00 - 22:00
Zabavni i glazbeni program / ZABAVNI PROGRAM

18:00 - 24:00
Razgledavanje Donacije ILC i Interpretacijskog centra Picokijade / IZLOŽBA

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Grada Đurđevca

Muzej Grada Đurđevca

Starogradska 21

Đurđevac

Koprivničko-križevačka

18:00 - 24:00h

048812230

muzej@djurdjevac.hr

490