Muzej Grada Đurđevca

Muzej Grada Đurđevca - PROGRAM


19:00 - 20:00 h
Podravina između mitova i legendi / IZLOŽBA

Izložba fotografija autorice Ive Lulić

20:00 - 21:00 h
Mitologija na fotografiji / PREDAVANJE

Predavanje autorice Ive Lulić

21:30 - 01:00 h
Prezentacija tradicijskih glazbala / PREDSTAVLJANJE

Predavač Stjepan Večković, solista tradicijskih glazbala Ansambla LADO

21:30 - 01:00 h
Koncert Hrvatskog gajdaškog orkestra / KONCERT

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Grada Đurđevca

Muzej Grada Đurđevca

Starogradska 21

Đurđevac

Koprivničko-križevačka

18:00 - 01:00h

048812230

muzej@djurdjevac.hr

506