Povijesni muzej Poljica – Gata

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Budući da je ovogodišnja tema Noći muzeja ,,Glazba i glazbeni velikani” mi smo odlučili uklopiti se u temu na najbolji način te pokušati prezentirati povijesno i autentično podrijetlo oca hrvatske himne, autora najpoznatije budnice – Antuna Mihanovića, još jednog poznatog i priznatog Poljičanina. Osim njemu, večer bismo posvetili tradicijskoj glazbi (guslanje), a tradicijsku glazbu  u programu će sudjelovati članovi KUU ,,Mosor” Gata.

Kao i ranijih godina, pokušali bismo Povijesnom muzeju Poljica na jednu večer udahnuti život i učiniti ga rasadnikom nematerijalne kulturne baštine Poljica.

 

Povijesni muzej Poljica - Gata - PROGRAM


19:00 - 21:00 h
/ GLAZBENI PROGRAM

Program Noći Muzeja 2017 – Poljički muzej19:00 - Pozdravna riječ - Guslar Jure x 1 pisma / Jure Vuković - Tekst o guslama / Đeni Žuljević - Jure x 1 pisma / Jure Vuković - Tekst o Kati - Lipe Kule / KUU Mosor - Oj Violo / KUU Mosor Domjenak

21:00 - 24:00 h
/ GLAZBENI PROGRAM

Program Noći Muzeja 2017 – Poljički muzej 21;00 - Uvod - Stihovi o Mili / Boško Borovac - Guslar / Ivan Marušić - Tekst o guslama / Đeni Žuljević - Slogo sveta / KUU Mosor - Priča o Antunu Mihanoviću - Recitacija / Lucija, Danijela - Oj violo / Oj Mosore / KUU Mosor Druženje

Sadržaj i oblikovanje programa: Povijesni muzej Poljica – Gata

Povijesni muzej Poljica – Gata

Sv.Ciprijana,Gata

Omiš

Splitsko-dalmatinska

18:00 - 24:00h

098 171 5372

85