Kninski muzej

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

  • 17.30 Kulturni turizam – trenutno stanje i mogućnosti razvoja na kninskom području. Ante Šimić – predavač (Odjel marketinga) vijećnica Kninskog muzeja
  • 18.00 Tradicijsko lončarstvo ručnog kola u Erveniku. (predavanje / prezentacija) Zoja Radić – predavač (Etnografski odjel) vijećnica Kninskog muzeja
  • 18.30   Solo glazbeni recital na taru – Jurica Jelić, vijećnica Kninskog muzeja
  • 19.00 Industrijska baština na rijeci Krki (predindustrijski i industrijski pogoni, s naglaskom na drugu najstariju hidroelektranu u svijetu i prvu u Europi iz 1895. godine.) Izložba (Državni arhiv Šibenik) crkva sv. Barbare
  • 19.40 Panopticum – Sergije Mihić – izložba grafika, Galerija Kninskog muzeja
  • 20.00 Razgledavanje stalnih postava muzejskih zbirki. (Postav Oluja 95, Arheološki, Etnografski i Kulturno – povijesni postav Kninskog muzeja)

Kninski muzej - PROGRAM


17.30 - 18.00 h
Kulturni turizam / PREDAVANJE

Kulturni turizam – trenutno stanje i mogućnosti razvoja turizma na kninskom području. Predavač Ante Šimić, voditelj marketinga i promidžbe Kninskog muzeja.

18.00 - 18.30 h
Predstavljanje etno baštine kninskig područja / PREDAVANJE

Tradicijsko lončarstvo ručnog kola u Erveniku. Predavanje / prezentacija/ Zoje Radić, voditeljice Etnografskog odjela Kninskog muzeja.

18.30 - 19.00 h
Glazbeni recitar na taru / KONCERT

Kninski glazbenjak Jurica Jelić (http://www.juricamusic.ga/) izvest će nekoliko skladbi na tradicijskom perzijskom instrumentu TAR.

19.00 - 19.30 h
Industrijska baština na rijeci Krki / IZLOŽBA

Industrijska baština na rijeci Krki; predindustrijski i industrijski pogoni, s naglaskom na drugu najstariju hidroelektranu u svijetu i prvu u Europi iz 1895. godine. Izložba u suradnji s Državnim arhivom Šibenik

19.40 - 20.00 h
Panopticum - Sergije Mihić / IZLOŽBA

Izložba grafika Sergije Mihića, Panopticum, Galerija Kninskog muzeja

20.00 - 22.00 h
Razgledavanje zbirki / STRUČNO VODSTVO

Razgledavanje stalnih postava muzejskih zbirki. (Postav Domovinskog rata Oluja 95, Arheološki, Etnografski i Kulturno - povijesni postav Kninskog muzeja).

Sadržaj i oblikovanje programa: Kninski muzej

Kninski muzej

Kninska tvrđava, fra Luje Maruna 1

Knin

Šibensko-kninska

18.00 - 22.00h

022 661702

kninskimuzej@kninskimuzej.hr

220