Gradski muzej i galerija Jastrebarsko

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

20.00- 23.00, Gradska Galerija;

Otvorenje izložbe umjetničkih radova iz zbirke „Kovačić“

21.00-23.00, Gradska galerija;

Slušanje bakelitnih ploča na starinskom gramofonu iz 1910. godine

Koncert biljke

20.30-21.15, Građanska zbirka;

Koncert učenika i profesora Glazbene škole Jastrebarsko

21.30-22.00, Građanska zbirka;

Nastup zbora AD HOC

Gradski muzej i galerija Jastrebarsko - PROGRAM


20:00 - 23:00 h
Iz zbirke "Kovačić" / IZLOŽBA

Gradska galerija; Likovna izložba umjetničkih djela iz privatne zbirke „Kovačić“

21:00 - 23:00 h
DJ 910-ta / GLAZBENI PROGRAM

Gradska gelerija; Slušanje bakelitnih ploča na starinskom gramofonu iz 1910. godine

22:00 - 23:00 h
Koncert biljaka / DRUŽENJE

Gradska galerija; Komunikacija s biljkama, pomoću uređaja U1, koji detektira razliku u električnoj aktivnosti između korijena i lista, prevodi ju u signal MIDI i pretvara u zvuk. Biljka reagira na kontakt i emocije onih koji je okružuju i pomoću univerzalnog jezika muzike ostvaruje zvukove i interakciju s prisutnima. Muzika biljaka je rezultat više od 40 godina istraživanja, vezanih za senzibilitet i inteligenciju biljnog svijeta.

20:30 - 21:15 h
Glazbena škola Jastrebarsko / KONCERT

Građanska zbirka, I.kat muzeja; Koncert učenika i profesora Glazbene škole Jastrebarsko; koncert klasične glazbe

21:30 - 22:00 h
AD HOC / KONCERT

Mješoviti pjevački zbor “AD HOC”, okupljen pod vodstvom mag. Manuele Budišćak, osnovan je u rujnu 2013.godine i okuplja petnaestak vokalista. U repertoaru AD HOC-a nalaze se mnogi glazbeni žanrovi, a posjetiteljima jaskanske Noći muzeja izvest će pjesme koje su danas klasici pop i rock pjesmarice.

Sadržaj i oblikovanje programa: Gradski muzej i galerija Jastrebarsko

Gradski muzej i galerija Jastrebarsko

Vladka Mačeka 1 10450 Jastrebarsko

Jastrebarsko

Zagrebačka

20:00 - 23:00h

6283991

muzej@czk-jastrebarsko.hr

600