Gradska galerija Striegl

Gradska galerija Striegl - PROGRAM


18:30 - 00:00 h
Striegl ilustracije kao kronike vremena / IZLOŽBA

Tijekom druge polovice 20. st., pa i ranije, bila je uobičajena praksa da se već etablirani umjetnici, najčešće slikari i grafičari, okušaju na području primijenjenog slikarstva (ilustriranje knjiga, udžbenika, novina, enciklopedija) poput Ljube Babića, Marijana Detonija, Krste Hegedušića, Ede Murtića, Miljenka Stančića, Vilima Svečnjaka, Josipa Vanište i mnogih drugih. Strieglov rad na polju primijenjenog slikarstva kontinuirano traje kroz gotovo cijelo vrijeme aktivnog slikarevog djelovanja, no najveći intenzitet, po količini realiziranih radova, je bio u periodu između 1950. do 1980. godine. U tom periodu Striegl svoje ilustracije objavljuje u već spomenutim novinama Jedinstvo, Kurir, Rafinerijski list, ali i radi brojna likovna rješenja za naslovnice kataloga, brošura, diploma, svjedodžbi, priznanja, logotipova, te dizajn plakata i promidžbenih materijala za pojedine manifestacije koje su se odvijale u Sisku.

Sadržaj i oblikovanje programa: Gradska galerija Striegl

Gradska galerija Striegl

Rimska 11

Sisak

Sisačko-moslavačka

18:30 - 00:00h

044522255

info@galerija-striegl.hr

200