Galerija umjetnina

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Galerija umjetnina će Noć muzeja 2017. uz mogućnost razgledavanja postava zbirki i trenutnih izložbi, obilježiti već tradicionalnom izmjenom postava zbirke suvremene umjetnosti od 60tih do danas u prizemlju muzeja, inauguracijom spektakularnog monumentalnog murala Tomislava Buntaka u predvorju muzeja, a na temu manifestacije odgovorit će s tri instalacije umjetnika Momčila Goluba s motivom glazbala.

Galerija umjetnina - PROGRAM


18:00 - 01:00 h
Otvorenje novog postava zbirki Galerije umjetnina od 60-ih do danas : O umjetnosti / IZLOŽBA

Kustosice: Jasminka Babić i Marija Stipišić - Vuković // Postav koji se otvara na Noć muzeja, 27. siječnja 2017. godine naslovljen je "O umjetnosti" i prati brojne umjetničke prakse koje na različite načine istražuju i predstavljaju prirodu umjetničkog djela, postupke njegova stvaranja i funkcioniranja unutar polja umjetnosti. Obuhvaćen je cijeli niz raznorodnih pojava – od radova nastalih na razvojnoj liniji modernizma, do eksperimentalnih pristupa koji su transformirali tradicionalna poimanja medija.

18:00 - 01:00 h
Otvorenje izložbe Momčilo Golub : Glazbala / IZLOŽBA

Kustos: Branko Franceschi // Momčilo Golub jedan je od najuvaženijih splitskih postkonceptualnih umjetnika. Svoju reputaciju stekao je kompleksnim umjetničkim instalacijama koje na nepredvidljiv način povezuju svakodnevne predmete i situacije s autorovom osebujnom poetskom imaginacijom u službi otkrivanja osobnih istina o ustrojstvu i biti svekolike stvarnosti. Instalacije koje će biti na uvidu tijekom Noći muzeja rekonstrukcija su recentnih radova s motivom glazbala.

18:00 - 01:00 h
Predstavljanje murala Tomislava Buntaka / IZLOŽBA

Kustos: Branko Franceschi // Tomislav Buntak jedan je od najeksponiranijih hrvatskih likovnih umjetnika čija praksa pokriva cjelokupan raspon slikarske i crtačke discipline. Jedan od najupečatljivijih segmenata njegovog stvaralaštva monumentalni su zidni murali koje je inaugurirao izložbom „Zidovi i prostor“ 2002. godine u sklopu 15. međunarodne izložbe crteža u Rijeci. Specifičnosti splitskog murala izvedenog srebrnom, zlatnom i fluorescentnim bojama s motivom borbe je naglašena vertikala kompozicije visoke 12, a široke 3,5 metra.

18:00 - 01:00 h
Stalni postav zbirki od XIV st. – do danas / IZLOŽBA

Posjetitelji će u Noći muzeja moći razgledati stalni postav na prvom katu koji obuhvaća veliko povijesno razdoblje od 14. stoljeća do šezdesetih godina 20. stoljeća te bogatstvo stilskih mijena od srednjovjekovnog slikarstva ikona do apstraktne umjetnosti moderne epohe.

18:00 - 01:00 h
Umjetnički život u Splitu 1919. – 1941. Prvo poglavlje : U raskoraku između mita i zbilje (1919. – 1929.) / IZLOŽBA

Kustosi: Iris Slade i Božo Majstorović // „Umjetnički život u Splitu 1919.-1941. Prvo poglavlje – Između mita i zbilje (1919.-1929.)“ naziv je izložbe koja će predstaviti oko 280 slika, crteža, grafika, skulptura i plakata, koji su od 1919. do 1929. nastali, ili su u tom periodu izlagani u Splitu. Pored djela iz fundusa Galerije umjetnina, na izložbi će biti zastupljena i posuđena djela u cilju stvaranja što potpunije slike o likovnoj raznolikosti i brojnosti autora u danom periodu.

18:00 - 01:00 h
Asocijacija APSOLUTNO : Apsolutno sada: Smrt, Konfuzija, Rasprodaja / IZLOŽBA

Kustosica: Gordana Nikolić, Muzej savremene umjetnosti Vojvodine // Izložba „APSOLUTNO SADA: smrt, konfuzija, rasprodaja“ predstavlja izbor video radova i dokumentiranih umjetničkih intervencija asocijacije Apsolutno iz Novog Sada, koja je bila aktivna od 1993. do 2005. godine. Naziv izložbe reaktualizira tri filozofske teme oko kojih se koncentrira većina radova Apsolutno: smrt, konfuziju i rasprodaju, a koje mogu biti "okidač" za čitanje onoga što je sada. Tri "eshatološka" čina mogu se čitati i kao jedna moguća interpretacija novije povijesti Socijalističke (Federativne) Republike Jugoslavije (SFRJ) i Republike Srbije.

Sadržaj i oblikovanje programa: Galerija umjetnina

Galerija umjetnina

Kralja Tomislava 15

Split

Splitsko-dalmatinska

18:00 - 01:00h

021 350 110

galerija-umjetnina@galum.hr

2563