Dvor Trakošćan

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Manifestacija Noć muzeja u Trakošćanu biti će popraćena prigodnim programom. U sklopu noćnog razgledavanja dvoraca posjetitelji će moći ući, u inače nedostupnu, dvorsku tamnicu. U podnožju dvorca održati će se natjecanje u gađanju lukom i strijelom koje priređuju Trakošćanski streličari, oni će ujedno biti dvorska straža na ulazu u dvorac. U suradnji sa KUD-om Josip Genc iz Bednje predstavit će se priprema i pečenje tradicijskog jela pogača (biciklini) na povijesnoj peći u kuhinji dvorca. Također će biti izvedena šaljiva predstava Bednjanske špelancije te koncert koji će nam prirediti grupa Kavaliri. Održati će se i humanitarna akcija u organizaciji Rotary kluba Trakošćan pod nazivom Noć za Sunce s ciljem prikupljanja sredstava za udrugu Ivanečko sunce.

 

Dvor Trakošćan - PROGRAM


18:00 - 24:00
Noćno razgledavanje dvorca / IZLOŽBA

Posjetitelji mogu razgledati stalni postav muzeja s mogučnošću razgleda dvorske tamnice koja je inaće nedostupna posjetiteljima

20:00 - 23:00
Druženje uz degustaciju tradicionalnog jela "biciklini" / DRUŽENJE

Prezentacija pripreme i pečenja tradicijskog jela pogače (biciklin) na povijesnoj peći u kuhinji dvorca – KUD Josip Genc iz Bednje

19:00 - 22:00
Natjecanje u gađanju lukom i strijelom / OSTALO

Gađanje lukom i strijelom - Trakošćanski streličari - podnožje dvorca

22:00 - 23:00
Bednjanske špelancije / PREDSTAVA

Bednjanske špelancije – u izvedbi Josipa Podsečkog i Danijela Češnjaja - polivalentna dvorana dvorca

-
Noć za Sunce / OSTALO

Humanitarna akcija Noć za Sunce - Rotary klub Trakošćan

-
Koncert grupe Kavaliri / KONCERT

Koncert grupe Kavaliri - dvorište dvorca

Sadržaj i oblikovanje programa: Dvor Trakošćan

Dvor Trakošćan

Trakošćan 1

Bednja

Varaždinska

18:00 - 24:00h

042 796 281

dvor@trakoscan.hr

2524