Dubrovački muzeji – tvrđava sv. Ivana

Dubrovački muzeji – tvrđava sv. Ivana - PROGRAM


18:00 - 18:30 h
Vodstvo kroz stalni postav Pomorskog muzeja / STRUČNO VODSTVO

Vodstvo kroz stalni postav Pomorskog muzeja

19:00 - 21:00 h
„Mali brodograditelji – izgradnja drvenog broda“ / RADIONICA

Edukativnu radionicu izgradnje drvenog broda "Mali brodograditelji" vodi Željko Ćatić, preparator za drvo Dubrovačkih muzeja

20:00 - 20:30 h
"Federiko Glavić – dobročinitelj, vizionar i očuvatelj tradicije" / PREDAVANJE

Predavanje dr. sc. Aide Cvjetković o Federiku Glaviću (Šipan, 24. 5. 1847 – Dubrovnik, 2. 1. 1941). Vrativši se kao iseljenik iz Čilea sa znatnim kapitalom, bio je 1880. jedan od utemeljitelja Dubrovačke parobrodarske plovidbe, poslije Dubrovačke plovidbe. Od 1909. bio je njezin najveći dioničar, a nakon 1918. kao predsjednik Dubrovačke plovidbe obnovio joj je flotu nabavkom novih teretnih i putničkih brodova. God. 1939. flota je imala 25 plovila, od kojih su dva teretna parobroda nosila ime »Federiko Glavić«. (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=22228)

21:00 - 21:30 h
Vodstvo kroz stalni postav Pomorskog muzeja / STRUČNO VODSTVO

Vodstvo kroz stalni postav Pomorskoga muzeja

18:00 - 01:00 h
Stalni postav Pomorskog muzeja / OSTALO

Stalni postav Pomorskog muzeja za posjetitelje će biti otvoren od 18 do 01 sati.

Sadržaj i oblikovanje programa: Dubrovački muzeji – tvrđava sv. Ivana

Dubrovački muzeji – tvrđava sv. Ivana

Pred Dvorom 3

Dubrovnik

Dubrovačko-neretvanska

18:00 - 01:00h

+38520321422

marketing@dumus.hr

380, 1180,1430,1533