društvo arhitekata rijeka feat. sekcija mladih

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Generalna tema: Space is the only noise… sa podnaslovom – priča o Iannisu Xanakisu i Le Corbusieru

Izložba u organizaciji Sekcije mladih DAR

Glavni konferencijski prostor:
+zvučna kulisa – Nicolas Jaar (autor naslovne ‘space is the…’ )
+izložba: model u drvu fasadne grafike Le Corbusierove fasade LaTourette samostana inspirirane Xenakisovom glazbom + print grafike
+projekcija: video prezentacija projekata u arhitekturi koji proizvode glazbu sa glazbenom kulisom zvukova i arhitekture po povijesnim razdobljima sa glezbenom kulisom iz istih razdoblja – glazba se sluša na slušalicama

Prostor 2-tamna komora:
+video instalacija: video prezentacija arhitektonskih djela Le Corbusiera inspiriranih Xenakisvom glazbom, prezentacija grafika, prezentacija o Xenakisu
+ glazbena kulisa je Xanakisova glazba

Napomena:uz svaku temu nalazi se A4 print sa objašnjenjem

sticker: naljepnica sa grafikom pročelja fasade LaTourette

 

Izložba u organizaciji Društva arhitekata Rijeka:

Biennale riječke arhitekture

Interaktivni izložak HAK-a

društvo arhitekata rijeka feat. sekcija mladih - PROGRAM


19:00 - 01:00 h
/

Sadržaj i oblikovanje programa: društvo arhitekata rijeka feat. sekcija mladih

društvo arhitekata rijeka feat. sekcija mladih

ul.Ivana Dežmana 2a

Rijeka

Primorsko-goranska

19:00 - 01:00h

sekcijamladih.dar@gmail.com

400