Cityartstudio

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Izložba dječjih crteža i slika inspiriranih tematikom sportašica i sportaša. Prikaz ljudskog tijela u pokretu kroz crtež, sliku, kroki crtež, skicu i kolaž. Rad na zajedničkim slikama u timu ili kao ekipa. Upoznavanje ljudskog tijela kroz anatomiju i pokret. Spajanje umjetnosti i sporta. Savršen spoj pomicanja granica mogućnosti u sportu i umjetnosti. Došli smo do spoznaje da vježbom postižemo bolje rezultate u sportu i crtanju. Vještina prikaza pokreta kroz kroki crtež u malim umjetnicima otvara percepciju brzog poimanja ljudskog tijela i pojednostavljenog načina prikaza određene poze. Djeca crtaju i crtežom pričaju priče koje kroz igru crta, mrlja i poneke boje prikazuju zanimljiva djela, prikaze sportaša iz njihove percepcije.

Cityartstudio - PROGRAM


19:00 - 22:00
Izložba dječjih radova - sportašice i sportaši / IZLOŽBA

Izložba dječjih radova nastalih na likovnim radionicama na temu sporta i sportaša. Povezivanje sa bavljenjem sportom, ljudskim tijelom i anatomijom. Dječji radovi su kombinacija crtaćih i slikarskih tehnika koje zajedno čine slike. Kroz crtanje i proučavanje ljudskog tijela u pokretu i ekstremnim situacijama bavimo se anatomijom. Tridesetak djece je napravilo velik broj skica i crteža koji izmjenjuju ritam unutar samog prikaza određene discipline i sporta. Razgovaramo o njihovim aktivnostima, omiljenim sportovima i radimo poput tima, ekipe zajednička likovna djela. Uz sve te tehnike bavili smo se ljudskim pokretom kroz kroki crteže raznim tehnikama u raznim formatima.

Sadržaj i oblikovanje programa: Cityartstudio

Cityartstudio

Zivtov Trg 3

Zabok

Krapinsko-zagorska

19:00 - 22:00h

0981615850

majavukina@gmail.com

105