Atelijer Pulitika

Atelijer Pulitika - PROGRAM


20:00 - 23:00 h
Tradicionalna ruska glazba u izvedbi Hrvatskog - ruskog društva „Umjetnost bez granica“ / GLAZBENI PROGRAM

Tradicionalna ruska glazba u izvedbi Hrvatskog - ruskog društva „Umjetnost bez granica“. Nastupaju Helena Tomašković na klaviru, Adrian Ivičević na cellu te Elvira Galioulline na violini.

18:00 - 01:00 h
ORENBURG, ČIPKARSKA SVJETSKA BAŠTINA / IZLOŽBA

Izložba Orenburg, čipkarska svjetska baština otvorena u Atelijeru Pulitika nastala je u suradnji Umjetničke galerije Dubrovnik i Umjetničkog muzeja Orenburg iz Rusije. Izložbenom djelatnošću i promicanjem umjetnosti stepskih predilja aktivno se bavi Umjetnički muzej Orenburg, koji posjeduje za Rusiju jedinstvenu kolekciju orenburških marama od pahuljaste vune. Samo proteklih godina (2010. – 2016.) s izložbom su se upoznali posjetioci iz Švicarske, Danske, Španjolske, Njemačke, Malte, Češke, Italije, Engleske, Norveške i Nepala. Europska se publika s orenburškim maramama prvi put upoznala 1851. godine na prvoj Svjetskoj izložbi u Londonu. Već su tada marame skrenule pažnju na sebe te dobile posebne nagrade. 1862. na drugoj Svjetskoj izložbi u Londonu Kozakinji iz Orenburga, Mariji Uskovoj, bila je dodijeljena medalja „Za marame od kozjeg paperja“. Godine 1897. orenburške marame su dobile medalju u Chicagu, 1958. – veliku srebrenu medalju na Svjetskoj izložbi u Brisselu. Također su se orenburške marame izlagale na svjetskim izložbama u Kanadi (Montréal, 1967.) i Japanu (Tokio, 1968.), na međunarodnim sajmovima u Alžiru (1969.), Siriji ( 1975.), Grčkoj (1976.), Francuskoj ( 1977.), Engleskoj ( 1979.), Austriji (1980.), Španjolskoj (1981.), Indiji (1982.), Njemačkoj (1985.) itd.

Sadržaj i oblikovanje programa: Atelijer Pulitika

Atelijer Pulitika

Tvrđava Sv. Ivan

Dubrovnik

Dubrovačko-neretvanska

18:00 - 01:00h

020/426-590

press@ugdubrovnik.hr

561