Arheološki Muzej FSH

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Svi posjetitelji na dan “Noć muzeja” imati će priliku na besplatan posjet i razgledavanje stalne postave muzeja na Humcu, isto tako biti će im dostupna, po zahtjevu, stručna prezentacija muzeja i postave u muzeju. Također u sklopu noći muzeja, u 20:00h prema programu, biti će održano predavanje fra Roberta Jolića na temu “samostan i njegove kulturne ustanove” u za to predviđenoj dvorani u samostanu na Humcu.

Arheološki Muzej FSH - PROGRAM


20:00 - 22:00
Humački samostan i njegove kulturne ustanove. / PREDAVANJE

Predavanje na temu humački samostan i njegove kulturne ustanove koje će održati fra Robert Jolić.

Sadržaj i oblikovanje programa: Arheološki Muzej FSH

Arheološki Muzej FSH

BiH, Trg svetog Ante 1, 88320 Ljubuški

-

10:00 - 24:00h

039830970

kravicaljubuski@gmail.com

0