POU Krapina, Galerija grada Krapine

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

U Galeriji grada Krapine biti će prezentiran sport  u gradu Krapini. U suorganizaciji sa Krapinskim sportskim savezom pripremiti će se izložba o članicama Krapinskog sportskog saveza (pokali, medalje, plakati, fotografije i sportska oprema članica KSS, fotografije, priznanja i nagrade sportskih djelatnika grada Krapine) sa prezentacijom članica Krapinskog sportskog saveza, predavanje uz projekciju “Povijest sporta u gradu Krapini”, te demonstracija sportova: stolni tenis, kickboxing, demonstracija tehnike trčanja, mini šahovski turnir, ples…

POU Krapina, Galerija grada Krapine - PROGRAM


19,00 - 20,00
Krapinski sportski savez / IZLOŽBA

Izložba o članicama Krapinskog sportskog saveza (pokali, medalje, plakati, fotografije i sportska oprema članica KSS, fotografije, priznanja i nagrade sportskih djelatnika grada Krapine) sa prezentacijom članica Krapinskog sportskog saveza, projekcija proglašenja najboljih sportaša grada Krapine.

20,00 - 21,00
Povijest sporta u gradu Krapini / PREDAVANJE

O povijesti sporta u gradu Krapini ( Sokol - društvo za tjelovježbu, nogomet, tenis, ribolovno društvo, rukomet...) predavanje uz projekciju održati će Dragutin Kozina digogodišnji novinar i autor nekoiko monografija.

21,00 - 22,00
Demonstracija sportova / PREDSTAVLJANJE

Demonstracija sportova: stolni tenis, kickboxing borba, demonstracija tehnike trčanja, demonstracija nogometa, košarke, rukometa, šaha.....

Sadržaj i oblikovanje programa: POU Krapina, Galerija grada Krapine

POU Krapina, Galerija grada Krapine

Magistratska 25

Krapina

Krapinsko-zagorska

19,00 - 23,00h

049 370 810

galerija.krapina@gmail.com

200