Sažetak programa u Noći muzeja

Tijekom manifestacije Noć muzeja 2019 u Muzeju Grada Rovinja Rovigno predstaviti će se katalog/knjiga „Štovanje – predmeti pučke pobožnosti Rovinja“ i izlagački program likovnog odjela muzeja od 2006. – 2018. godine. Arheološki odjel predstaviti će posjetiteljima nova istraživanja na arheološkim lokalitetima u okolici Rovinja i nove tehnologije u obradi arheološke građe. Posjetiteljima će se omogućiti razgled izložbe o tiskarskoj obitelji Coana: „Otisci utisaka - Odjeci modernog tiskarstva Rovinj – Poreč – Istra“ uz stručno vodstvo autora postava

Program

18.00 - 22.00
div
razgled izložbe o tiskarskoj obitelji Coana , „Otisci utisaka – Odjeci modernog tiskarstva Rovinj – Poreč – Istra“ uz STRUČNO VODSTVO autora postava.
18. – 19. sati: razgled izložbe „Otisci utisaka – Odjeci modernog tiskarstva Rovinj – Poreč – Istra“ uz STRUČNO VODSTVO autora. 19. – 20. sati: PP PREZENTACIJA: Izlagački programi likovnog odjela muzeja. 20. – 21. sati: PREDSTAVLJANJE KATALOGA „Štovanje – predmeti pučke pobožnosti Rovinja“ 21. – 22. sati:PP PREZENTACIJA: „Nove tehnologije u arheološkim istraživanjima i obradi arheoške građe.

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Grada Rovinja Rovigno