Sažetak programa u Noći muzeja

Noć muzeja organiziraju Etnografski muzej Istre i Muzej Grada Pazina. Program u pazinskom Kaštelu započinje igrom Lov na muzejsko blago. Sudionici će kroz igru mozganja i slagalica učiti o povijesti Kaštela i Pazina. Slijede promocije kataloga izložbe "Niz dlaku: o kulturološkom aspektu dlaka" i kataloga Zbirke Proizvodnja tekstila, odjeće, obuće, odijevanje i osobni predmeti. Nakon promocije održati će se radionica izrade kanica. Muzejska vitrina: Put muzejskih predmeta od otkupa, depoa, invenatrnih kartica, do „oblaka“ i digitalne budućnosti, kustos kutak i prezentacija virtualne zbirke - portal: Istarski tradicijski instrumenti. Na kraju programa nastup punk banda Sabotaža uz promociju CD-a.

Program

17.00 - 18.00
div
Lov na muzejsko blago
Kroz igru mozganja i slagalica učimo o povijesti Kaštela, Pazina i Muzeja Grada Pazina
18.30 - 19.00
div
Niz dlaku: o kulturološkom aspektu dlaka - katalog izložbe
Promocija kataloga izložbe: Niz dlaku: o kulturološkom aspektu dlaka, autorica Ivona Orlić
19.30 - 20.30
div
Katalog zbirke: Proizvodnja tekstila, odjeće, obuće, odijevanje i osobni predmeti
Promocija kataloga zbirke: Proizvodnja tekstila, odjeće, obuće, odijevanje i osobni predmeti, autorica Mirjana Margetić - radionica izrade kanice/pasa
20.30 - 21.00
div
Muzejska vitrina: Put muzejskih predmeta od otkupa, depoa, inventarnih kartica do oblaka i digitalne budućnosti, te prezentacija portala Istarski tradicijski instrumenti -
Muzejska vitrina: Put muzejskih predmeta od otkupa, depoa, izložbi do „oblaka“ Virtualna zbirka - prezentacija portala: Istarski tradicijski instrumenti: Mario Buletić
21.30 - 23.00
div
Sabotaža
Nastup pazinskog punk banda Sabotaža uz promociju njihovog prvog albuma.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Etnografski muzej Istre-Museo etnografico dell’Istria